Toda Industries chuẩn bị cho đưa vào hoạt động nhà máy Ashita Wood hiện đại tiên tiến bậc nhất Việt Nam theo tiêu chuẩn Nhật Bản và Châu Âu

  • 28-09-2016
  • Tin Nội Bộ

Các công việc xây dựng nhà máy Ashita Wood đang được gấp rút hoàn thiện các công việc cuối cùng để đưa vào sản xuất các đơn hàng xuất khẩu và thị trường trong nước.
Nhà máy đầu tiên có phòng Lab đạt tiêu chuẩn quốc tế, từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm hoàn thiện đều trải qua qui trình test mẫu và công bố chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật bản và Châu Âu.